Shanty-Chor Nordenham e.V.

Kontakt und Buchungen:

email: sailor@shanty-chor-nordenham.de

Michael Niedzella - 1.Vorsitzender -
T: 0151 54 86 15 99
m.niedzella@shanty-chor-nordenham.de


und

Jörg Walter - 2.Vorsitzender
T: 0152 56 22 09 48
jwalter@shanty-chor-nordenham.de
 

Contour Nham

Shanty-Chor Nordenham

SC Logo kl